khi-rong-muon-thuc-day

Ebook Khi Rồng Muốn Thức Dậy

Nhà xuất bản NXB Hà Nội
Công ty phát hành Nhà sách AlphaBooks
Kích thước 14 x 20 cm
Trọng lượng Đang cập nhật
Số Trang 442

Khi Rồng Muốn Thức Dậy

Năm 2000, cuốn sách Đánh thức con Rồng ngủ quên do TS Phạm Đỗ Chí và GS Trần Nam Bình của Đại học New South Wales (Australia) đồng chủ biên, đã ra mắt bạn đọc giữa thời kỳ Đổi mới để góp ý về các chính sách vĩ mô và phát triển kinh tế trên bình diện rộng lớn bao gồm lý thuyết kinh tế và định hướng cơ cấu, thể chế, xã hội, giáo dục, an sinh xã hội, môi trường… Sau 11 năm, cùng với các đồng nghiệp của mình, TS Phạm Đỗ Chí tiếp tục cho ra mắt cuốn sách “Khi rồng muốn thức dậy” nhằm tiếp tục góp ý những chính sách cần thiết để ổn định tình hình kinh tế vĩ mô đang ở biên giới của một cơn khủng hoảng tài chính và thay đổi mô hình kinh tế để thực hiện tăng trưởng bền vững trong 10 năm tới.

Các bài viết trong cuốn sách tương đối ngắn gọn và nhấn mạnh đến góc cạnh chính sách và áp dụng thực tiễn, tập trung vào bốn phần chính:

- Tổng quan về thực trạng kinh tế Việt Nam năm 2011 và các biện pháp ổn định vĩ mô và phát triển bền vững cho các thập niên tới, cũng như phân định rõ hơn việc áp dụng song hành nền kinh tế thị trường và xã hội chủ nghĩa.

- Nhìn lại kinh nghiệm 20 năm qua, nhất là phân tích chính sách 5 năm 2006-2010 vừa qua, đề xuất các chính sách cho năm 2011 và thời gian tới: chính sách tài khóa, tiền tệ, tỷ giá, lãi suất, v.v...

- Những tư duy nhằm tìm kiếm một mô hình kinh tế mới, thí dụ: chiến lược đầu tư theo chiều sâu thay vì chiều rộng như từ trước; nâng cao vai trò của doanh nghiệp tư nhân để tăng hiệu quả nền kinh tế (giảm ICOR); và chú trọng nhiều hơn vào thị trường nội địa để tăng mãi lực cho nhu cầu phát triển..

- Các biện pháp nâng cao khu vực nông nghiệp nông thôn, các vấn đề hộ nghèo, giáo dục đại học và đầu tư cơ sở hạ tầng (nhấn mạnh vai trò của việc hợp doanh công - tư), cũng như y tế và an sinh xã hội

Vụ nợ lớn và khủng hoảng tài chính của VINASHIN năm qua đã đặt lại những vấn đề dàu hạn về chi tiêu và nợ công của chính phủ cũng như hiệu quả của toàn nền kinh tế. Do "biến cố" lớn này, từ giữa năm 2010, Chính phủ đã ra nhiều nghị quyết và thông tư về chiến lược phát triển kinh tế xã hội mới cho 10 năm tới, đặc biệt nhấn mạnh ba điểm:

- Mục tiêu cấp bách là tái cấu trúc nền kinh tế.

- Cải cách Doanh nghiệp Nhà nước (DNNN), nhất là các Tổng Công ty Nhà nước vốn được nhận nhiều ưu đãi.

- Vai trò, tác động của các doanh nghiệp tư nhân trong tương lai.

Đây là những vấn đề sẽ được các chiến lược gia kinh tế trong và ngoài nước thảo luận nhiều hơn trong thời gian tới trong khuôn khổ lộ trình các chính sách 5 năm (2011 - 2015) và 10 năm (2011-2020). Nhưng tựu chung chúng tôi thấy có hai khá cạnh chính:

- Thay đổi căn bản trong kế hoạch đầu tư quốc gia nhằm: (i) làm giảm các thất thoát lãng phí khổng lồ gây sốc hiện tại trong các công trình đầu tư, nhất là các dự án với nguồn vốn quốc gia hay vay vốn ODA và các nguồn vốn tư nhân nước ngoài,....

Vui lòng đăng nhập để có thể gửi đánh giá!