hung-manh-hon-sau-khung-hoang

Ebook Hùng Mạnh Hơn Sau Khủng Hoảng

Tác giả: Ian I.Mitroff
Sách giấy: 37.000đ 54.000đ (-31%)
Nhà xuất bản Nhà Xuất Bản Tri Thức
Công ty phát hành Nhà sách AlphaBooks
Kích thước 13x20.5
Số Trang 284

Cuốn sách Hùng mạnh hơn sau khủng hoảng chỉ ra những thách thức cơ bản mà tất cả các tổ chức công và tư, tổ chức lợi nhuận và phi lợi nhuận, cần phải đối mặt và vượt qua nếu mong muốn tồn tại được với cuộc sống hiện tại.

Để có thể đối mặt và vượt qua những thách thức này, những tổ chức thành công sau cuộc khủng hoảng đã nghiên cứu và áp dụng bảy năng lực cần thiết, cho dù không thể làm chủ một cách hoàn toàn.

Tại sao một số công ty hùng mạnh hơn sau khủng hoảng?

Khủng hoảng là biến cố đặc biệt đe dọa sự tồn tại của cá công ty hay tổ chức. Nó gây ra những tổn thấy về tài sản cũng như tổn hại nghiêm trọng đến hình ảnh và uy tín của tổ chức đó. Kông chỉ tác động đến tài sản, thương hiệu, uy tín, hầu hết các cuộc khủng hoảng đều ảnh hưởng lớn tới con người, thậm chí khiến suy sụp tinh thần. Để tránh những cuộc khủng hoảng nghiêm trọng đến đến tổn thất nặng nề, các doanh nghiệp cần tìm ra những phương pháp hiệu quả nhất cho riêng mình.

Hùng mạnh hơn sau khủng hoảng chỉ ra những thách thức cơ bản mà tất cả các tổ chức công và tư, lợi nhuận và phi lợi nhuận, cần đồi mặt và vượt qua nếu muốn tồn tại trong xã hội hiện tại, và đồng thời cũng đưa ra những giải pháp tốt nhất cho những thách thức đó. Hùng mạnh hơn sau khủng hoảng chính là tất cả những gì tất cả các doanh nghiệp cần để củng cô và phát triển bản thân hơn nữa.

 Tác giả của cuốn sách - Ian I.Mitroff - được coi là cha đẻ của quản lý khủng hoảng hiện đại. Ông la giáo sư trường Kinh doanh Marshall thuộc Đại học Bắc California, đồng thời là tác giả nhiều cuốn sách về khủng hoảng như: Managing Cries Before Thay Happen, The Essential Guide to Managing Corporate Cries,...

Vui lòng đăng nhập để có thể gửi đánh giá!